Postural Träning

Osteopat Lena Wikström


Som diplomerad Optimum tränare jobbar jag också med Postural träning.

Postural träning syftar till att återskapa våra naturliga rörelsemönster .


Vi jobbar med de inre musklerna , den ”posturala muskelkedjan” eller ”antikollapskedjan” som skall fördela belastningen optimalt i kroppen.

Felaktig kroppshållning och rörelsemönster anses vara en strukturell grundorsak till smärtproblematik.


Postural träning hjälper dig att skapa balans i din kropp och en hållning som upplevs avslappnad och smärtfri.